Od marca 2023 roku Wydział Chemii UMK w Toruniu objął naszą szkołę - Kolegium Kujawskie - patronatem, w ramach którego uczniowie klasy pierwszej liceum o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych poprowadzonych przez studentów SKNCh w pracowni chemii organicznej, wysłuchali wykładu pt. “Kobiety, które zmieniły świat nauki”, wygłoszonego przez panią dr Olgę Impert. Ponadto zwiedzili Pracownię Analiz Instrumentalnych, gdzie dowiedzieli się w jaki sposób i jakimi metodami pracują chemicy analitycy.  

Dodatkowe informacje