Zastępstwa w dniu 09.03.2020 poniedziałek
Elżbieta Konieczek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 Pb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 Pb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 Pb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Edyta Maciejewska
lekcja opis zastępca uwagi
4 6 Pb - Język polski, 122 Dorota Utnicka gddw
5 7 Pb - Język polski, 122 Marta Czerwińska matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 I B Wojciech Łukawski  
       
Ala Małkiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 Pb - Język angielski, 10 Monika Dąbrowska edukacja wczesnoszkolna
5 5 Pb(2) - Język angielski, 202 Dorota Utnicka złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 sz Danuta Płaskonka  
       
Monika Sękowska
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 Pa - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 Pa - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 Pa - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN