Przedstawiciele uczniów klas LOTS wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu Dnia Przedsiębiorczości, który w tym roku przypadł na 21 marca. Głównym założeniem projektu były jednodniowe wizyty w aleksandrowskich instytucjach i firmach w celu uzyskania informacji dotyczących specyfiki zawodu, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Akcja ta pomoże młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji, dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie z wielkim entuzjazmem odwiedzili aleksandrowskie instytucje: Komendę Powiatowej Policji, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Aptekę Puls Osiedlowa, Powiatowy Szpital m.in.: Izbę Przyjęć, Laboratorium Analitycznym, Pracownie RTG i TK oraz Oddział Rehabilitacji. Serdecznie dziękujemy kierownictwu i pracownikom ww. instytucji oraz Apteki Puls Osiedlowa za zaangażowanie się w realizację działań w ramach programu Dzień Przedsiębiorczości.

Dodatkowe informacje