DOSKONAŁY WYBÓR

WITAMY CIĘ W NASZEJ SZKOLE

 

REKRUTACJA 2019/2020  

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie kujawskim  na rok szkolny 2019/2020  będzie obejmowała absolwentów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów i będzie zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi ogłaszanymi przez MEN:

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

 Postępowanie rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostanie przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Kandydaci będą ubiegać się o przyjęcie do dwóch różnych typów szkół:

– uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej będą ubiegać się o przyjęcie do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

– absolwenci klasy III gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego

Postępowania rekrutacyjne będą obejmowały m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego;

Klasa  I A

Klasa I B

Klasa  I C

matematyka

matematyka

matematyka

historia

 biologia

fizyka

jęz. obcy nowożytny

jęz. obcy nowożytny

jęz. obcy nowożytny

  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej /  gimnazjum z wyróżnieniem;
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum

Zarządzenia Nr 09/2019 i  Nr 10/2019   Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 29stycznia 2019r.:

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa kujawsko - pomorskiego:

Dla absolwentów szkoły podstawowej >>> tutaj<<<

Dla absolwentów gimnazjum >>> tutaj<<<

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 

 

 

Dodatkowe informacje