>>>Jak zgłosić szkodę InterRisk<<<

>>>NNW_szkolne<<<

>>>ogólne warunki ubezpieczenia<<<

>>>TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU<<<

 

Na Rok Szkolny  2021/2022 w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego została wybrana oferta  grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w  InterRisk.

Wybrany został wariant ubezpieczenia z  sumą ubezpieczenia 20.000 zł za 100%  uszczerbku na zdrowiu (1% - 200 zł), jeden dzień pobytu w szpitalu  105 zł,  za składkę 50 zł za dziecko.

Wpłaty należy dokonać do 30 września 2021 roku.

Niniejsze ubezpieczenie działa 24/H w domu jak również w życiu prywatnym w szkole oraz na zajęciach sportowych (cały świat).