REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podania prosimy składać w sekretariacie szkoły w terminie: od 15 lutego 2023r. (godz. 8.15) do 24 lutego 2023r. (godz. 14.30). Regulamin rekrutacji oraz podanie do pobrania w zakładce: SZKOŁA PODSTAWOWA/REKRUTACJA. Prosimy o złożenie pełnej dokumentacji (podanie + załączniki: jedno zdjęcie w formie papierowej i jedno na płycie CD, kopia skróconego odpisu aktu urodzenia oraz arkusz diagnozy jesiennej z 2022r.).

Zasady rekrutacji do klas I można pobrać poniżej:

>>klasa I<<

 

Dokumenty do pobrania (podanie o przyjęcie do klasy I):

>>klasa I<<

Dodatkowe informacje