REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podania prosimy składać w sekretariacie szkoły w terminie: od 7 lutego 2022r. (godz. 8.00) do 25 lutego 2022r. (godz. 14.30). Regulamin rekrutacji oraz podanie do pobrania w zakładce: SZKOŁA PODSTAWOWA/REKRUTACJA. Prosimy o złożenie pełnej dokumentacji (podanie + załączniki: jedno zdjęcie w formie papierowej i jedno na płycie CD, kopia skróconego odpisu aktu urodzenia oraz arkusz diagnozy jesiennej z 2021r.).

Zasady  rekrutacji do klas I można pobrać poniżej :

>>klasa I<<

 

Dokumenty do pobrania (podanie o przyjęcie do klasy I):

>>klasa I<<

Dodatkowe informacje