REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Podania prosimy składać w sekretariacie szkoły w terminie : 10.02.2020 (od godz. 8.00) - 06.03.2020 r. (do godz. 14.30). Regulamin rekrutacji oraz podanie do pobrania w zakładce: SZKOŁA PODSTAWOWA/REKRUTACJA. Prosimy o złożenie pełnej dokumentacji (podanie + załączniki: jedno zdjęcie w formie papierowej i jedno na płycie CD, kopia skróconego odpisu aktu urodzenia oraz arkusz diagnozy jesiennej z 2019 r.).

Zasady  rekrutacji do klas I można pobrać poniżej :

>>klasa I<<

 

Dokumenty do pobrania (podanie o przyjęcie do klasy I):

>>klasa I<<

Dodatkowe informacje