1. ks. Grzegorz Gruba – Dyrektor, religia

2. Halina Gosławska – Wicedyrektor, wychowanie do życia w rodzinie

3. Monika Dąbrowska - Wicedyrektor, logopedia

4. ks. Robert Kulczyński – religia

5. ks. Michał Kwiatkowski – religia

6. Ala Małkiewicz - j. angielski

7. Anna Gajewska-Kłos - j. angielski

8. Edyta Maciejewska - j. polski

9. Wojciech Łukawski - j. angielski

10. Aneta Doligalska - wos, podstawy przedsiębiorczości, his, doradztwo zawodowe

11. Andrzej Sobieszczyk - wos

12. Anna Król – pedagog

13. Aniela Mazurkiewicz – matematyka

14. Joanna Garska – matematyka

15. Danuta Płaskonka – historia

16. Elżbieta Stefańska – historia

17. Anna Rogalska – geografia

18. Agnieszka Zaremba-Kruczkowska – biologia

19. Wojciech Wojno - fizyka

20. Krystyna Skutnik-Dorocka – chemia, biblioteka

21. Mariusz Osielski - informatyka, mechatronika

22. Marceli Owczarski - informatyka

23. Elżbieta Kłosińska - j. polski

24. Barbara Witkowska – plastyka, technika, przyroda

25. Ewa Banaś - j. polski

26. Łukasz Rynicki - w-f

27. Danuta Komosińska - w-f

28. Agata Bobrowska – muzyka, logopedia

29. Karol Kaczorek- j. niemiecki

30. Joanna Piernikowska - j. angielski

31. Radosław Sękowski - w-f

32. Łukasz Kamiński - j. angielski

33. Agnieszka Szymańska - j. polski

34. Anna Żak-Marszewska - j. angielski

35. Przemysław Borowicki – informatyka

36. Marta Czerwińska – matematyka

37. Dorota Branicka - j. polski

38. Justyna Sikora – biologia, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

39. Aneta Olkowska - j. angielski

40. Anna Skrodzka – chemia

41. Joanna Moneta - j. niemiecki

42. Monika Sobierajska - w-f

43. Marcin Świątkowski - w-f, edukacja dla bezpieczeństwa

44. Katarzyna Vet - j. angielski, biologia w j. ang.

45. Jerzy Kędzierski – matematyka

46. Zyta Kulesza - j. polski 

47. Marzena Pawłowska – matematyka, fizyka

48. Dorota Utnicka - j. angielski

49. Monika Sękowska – edukacja wczesnoszkolna

50. Elżbieta Konieczek – edukacja wczesnoszkolna

51. Monika Chojnacka – j. niemiecki

52. Małgorzata Jankowska – edukacja wczesnoszkolna

53. Dorota Sobczak - edukacja wczesnoszkolna

54. Marzena Izydorczyk – logopedia

55. Angelika Strzyżewska – geografia

56. Natalia Pasztaleniec – edukacja wczesnoszkolna

57. Grzegorz Bukowiecki – j. łaciński

58. Agnieszka Cichocka – edukacja wczesnoszkolna

59. Amelia Kłaczyńska – świetlica szkolna

60. Joanna Mędelewska – świetlica szkolna

61. Sławomir Kisielewski – szachy

62. Agata Łopatowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne


      

Dodatkowe informacje