1. ks. Grzegorz Gruba - Dyrektor
2. Halina Gosławska - Wicedyrektor, wychowanie do życia w rodzinie
3. Monika Chojnacka - Wicedyrektor, j. niemiecki
4. ks. Robert Kulczyński - religia
5. ks. Krzysztof Tomeczkowski - religia
6. ks. Przemysław Cholewa – religia
7. Ala Małkiewicz - j. angielski
8. Anna Gajewska-Kłos - j. angielski
9. Edyta Maciejewska - j. polski
10. Wojciech Łukawski - j. angielski
11. Aneta Doligalska - wos, podstawy przedsiębiorczości
12. Anna Król - pedagog
13. Aniela Mazurkiewicz - matematyka
14. Joanna Garska - matematyka
15. Danuta Płaskonka - historia i wos
16. Elżbieta Stefańska - historia i wos
17. Anna Rogalska - geografia
18. Agnieszka Zaremba-Kruczkowska - biologia
19. Wojciech Wojno - fizyka
20. Krystyna Skutnik-Dorocka - chemia
21. Mariusz Osielski - informatyka, mechatronika, zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki
22. Elżbieta Kłosińska - j. polski
23. Barbara Witkowska - plastyka
24. Ewa Banaś - j. polski
25. Łukasz Rynicki - w-f
26. Danuta Komosińska - w-f
27. Janina Rychlewska - bibliotekarz
28. Karol Kaczorek- j. niemiecki
29. Joanna Piernikowska - j. angielski
30. Radosław Sękowski - w-f
31. Łukasz Kamiński - j. angielski
32. Agnieszka Szymańska - j. polski
33. Anna Żak-Marszewska - j. angielski
34. Elżbieta Wojciechowska - pedagog
35. Przemysław Borowicki - informatyka
36. Marta Czerwińska - matematyka
37. Dorota Branicka - j. polski
38. Justyna Sikora - biologia
39. Aneta Olkowska - j. angielski
40. Anna Skrodzka - chemia
41. Joanna Moneta - j. niemiecki
42. Monika Sobierajska - w-f
43. Marcin Świątkowski - w-f
44. Katarzyna Vet - j. angielski, biologia w j. ang.
45. Jerzy Kędzierski - matematyka
46. Zyta Kulesza - j. polski
47. Dorota Stanicka - muzyka
48. Dorota Utnicka - j. angielski
49. Łukasz Przeździęk - informatyka
50. Monika Sękowska - edukacja wczesnoszkolna
51. Elżbieta Konieczek - edukacja wczesnoszkolna
52. Monika Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna
53. Małgorzata Jankowska - edukacja wczesnoszkolna
54. Dorota Sobczak - edukacja wczesnoszkolna
55. Marzena Izydorczyk - logopeda
56. Bukowiecki Grzegorz - j. łaciński
57. Krystyna Czerwińska – matematyka
58. Joanna Maksim – historia, wos
59. Angelika Strzyżewska – geografia
60. Natalia Pasztaleniec – edukacja wczesnoszkolna
61. Kułakowska Katarzyna - wychowawca świetlicy
62. Żbikowska Katarzyna - wychowawca świetlicy


      

Dodatkowe informacje