1La
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Matematyka CM 126 r_j.polski-2/2 EB 202 Wf #wbc r_angielski-1/2 KV se
r_angielski-2/2 Ma 14
Wf #wbc
2 9:00- 9:45 Godz.wych. CM 126 r_wos-1/2 AD 203
Wos-2/2 So 108
r_j.polski-2/2 EB 202 r_angielski-1/2 KV se
r_angielski-2/2 Ma 14
Matematyka CM 203
3 9:55-10:40 Chemia SK 1 Matematyka CM 133 r_historia-1/2 DP 113
Historia-2/2 ES 101
r_geografia-2/2 #abc 101 r_historia-1/2 DP 113
4 10:50-11:35 r_historia-1/2 DP 113
Historia-2/2 ES 101
Wf #wbc Chemia SK 1 J. polski-1/2 DB 207
r_j.polski-2/2 EB 202
Biologia AK 133
5 11:45-12:30 Fizyka WW 206 r_historia-1/2 DP 113 Matematyka CM 126 J.niemiecki-1/2 KK 210
J.niemiecki-2/2 JM 20
J. polski-1/2 DB 209
r_j.polski-2/2 EB 202
6 12:50-13:35 J. polski-1/2 DB 207
r_j.polski-2/2 EB 202
J.niemiecki-1/2 KK 210
J.niemiecki-2/2 JM 20
Geografia-1/2 AS 206
r_geografia-2/2 #abc 101
Biologia AK 133 r_angielski-1/2 KV 202
r_angielski-2/2 Ma 14
7 13:45-14:30 J. polski-1/2 DB 207
r_j.polski-2/2 EB 202
Geografia-1/2 AS 2
r_geografia-2/2 #abc 101
Edukacja dla 202 r_wos-1/2 AD 203
Wos-2/2 So 202
r_angielski-1/2 KV 202
r_angielski-2/2 Ma 14
8 14:35-15:20 Informatyka-1/2 MO 114
Informatyka-2/2 BP 111
  r_angielski-1/2 KV 2
r_angielski-2/2 Ma 14
Fizyka WW 206 Plastyka BW 108
9 15:25-16:10 Religia RK 22   Religia RK 22    
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum