LICEUM  SALEZJAŃSKIE MISTRZEM KLASY A !

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole.

Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r.  wprowadziło do wszystkich polskich szkól nową formę nadzoru pedagogicznego, jaką jest ewaluacja - praktyczne badanie oceniające. Oceny szkoły dokonuje zespół wizytatorów, posługując się narzędziami badawczymi opracowanymi przez MEN i obowiązującymi w całej Polsce. Ma ono zapewnić obiektywną i rzetelną ocenę.

Wymagania zostały sformułowane w czterech obszarach:  w zakresie efektów, procesów, relacji ze środowiskiem oraz  zarządzania. Przeprowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna miała na celu ustalenie spełnienia wymagań na jednym z pięciu następujących poziomów:

 

•              poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

•              poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagania,

•              poziom C – średni stopień wypełniania wymagania,

•              poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagania,

•              poziom E – niski stopień wypełniania wymagania.

 

Nasze liceum w każdym z badanych wymagań otrzymało poziom najwyższy oznaczony literą A !

W naszej szkole dobiegła końca ewaluacja zewnętrzna w obszarze zarządzania, przeprowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Uzyskane wyniki są dla nas bardzo satysfakcjonujące, gdyż zostały sklasyfikowane na najwyższym poziomie spełniania wymagań, charakteryzowanym literą A. To wyróżnienie, którym mogą poszczycić się nieliczne szkoły w kraju. Z raportu wynika, że nasze działania  nakierowane są na ucznia, jego wszechstronny rozwój, wyrównanie szans edukacyjnych i przyczyniają się do uzyskiwania bardzo dobrych efektów nauczania, potwierdzonych stuprocentową zdawalnością egzaminów maturalnych oraz wysokim wskaźnikiem EWD, obrazującym przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Gratulacje dla całej społeczności szkolnej – niech te wyniki motywują nas do dalszej, rzetelnej pracy.

 

LICEUM SALEZJAŃSKIE MISTRZEM KLASY A !

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole.

Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r. wprowadziło do wszystkich polskich szkól nową formę nadzoru pedagogicznego, jaką jest ewaluacja - praktyczne badanie oceniające. Oceny szkoły dokonuje zespół wizytatorów, posługując się narzędziami badawczymi opracowanymi przez MEN i obowiązującymi w całej Polsce. Ma ono zapewnić obiektywną i rzetelną ocenę. Wymagania zostały sformułowane w czterech obszarach: w zakresie efektów, procesów, relacji ze środowiskiem oraz zarządzania. Przeprowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna miała na celu ustalenie spełnienia wymagań na jednym z pięciu następujących poziomów:

•              poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

•              poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagania,

•              poziom C – średni stopień wypełniania wymagania,

•              poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagania,

•              poziom E – niski stopień wypełniania wymagania.

Nasze liceum w każdym z badanych wymagań otrzymało poziom najwyższy oznaczony literą A !

W naszej szkole dobiegła końca ewaluacja zewnętrzna w obszarze zarządzania, przeprowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Uzyskane wyniki są dla nas bardzo satysfakcjonujące, gdyż zostały sklasyfikowane na najwyższym poziomie spełniania wymagań, charakteryzowanym literą A. To wyróżnienie, którym mogą poszczycić się nieliczne szkoły w kraju. Z raportu wynika, że nasze działania nakierowane są na ucznia, jego wszechstronny rozwój, wyrównanie szans edukacyjnych i przyczyniają się do uzyskiwania bardzo dobrych efektów nauczania, potwierdzonych stuprocentową zdawalnością egzaminów maturalnych oraz wysokim wskaźnikiem EWD, obrazującym przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Gratulacje dla całej społeczności szkolnej – niech te wyniki motywują nas do dalszej, rzetelnej pracy.

 

Dodatkowe informacje