1,5 % na rzecz szkoły

Nazwa OPP: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży

Nr KRS (poz. 147) : 0000 0615 27 z dopiskiem S01 w poz 149 (cel szczegółowy)

DZIĘKUJEMY.

Dodatkowe informacje