1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby świątecznej, dowolną techniką, według umiejętności i kreatywności uczestników konkursu.
 2. Cele konkursu:
 • przybliżenie i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • pobudzenie aktywności twórczej,
 • kreatywne spędzenie czasu,
 • doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznych,
 • promocja szkoły,
 1. Uczestnicy:
 • konkurs adresowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 • technika wykonania prac jest dowolna.
 1. Zasady zgłaszania prac konkursowych:
 • każdy uczestnik zgłasza 1 pracę
 • praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
 • uczestnicy zgłaszając swój udział, akceptują jego regulamin i zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia komisji konkursowej.
 • prace należy składać w terminie do 9 grudnia 2022r. (do P. Małgorzaty Jankowskiej – sala 12 oraz do P. Elżbiety Konieczek – sala 7).
 • wyniki konkursu, rozdanie dyplomów oraz nagród nastąpi w terminie do 15 grudnia 2022r.
 1. Dane osobowe: Klauzula informacyjna znajduje się na stronie szkoły www.szkosal.pl pod linkiem "Inspektor ochrony danych".

Wszystkie ozdoby będzie można nabyć na kiermaszu świątecznym, z którego dochód przeznaczony jest na szczytny cel.

Dodatkowe informacje