Organizatorem konkursu jest Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim. Koordynator konkursu: Małgorzata Jankowska, Elżbieta Konieczek.

CELE KONKURSU:

1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii wśród uczniów.
2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna wiosennej przyrody.
3. Utrwalenie ciekawych miejsc i walorów przyrodniczych Aleksandrowa Kujawskiego.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie Kuj.
2. Kategorie wiekowe:
   a) klasy I-III
   b) klasy IV-VIII


WARUNKI KONKURSU:
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących "wiosnę" na terenie Aleksandrowa Kujawskiego i okolic.
3. Dozwolone jest użycie wszelkich urządzeń rejestrujących obraz - aparaty analogowe i cyfrowe (lustrzanki, kompakty, smartfony).
4. Zdjęcia należy dostarczyć w wydrukowanym formacie 10x15
5. Każdy uczestnik może zaprezentować 1 zdjęcie.
6. Praca w formie kolażu zdjęć nie będzie uwzględniana.
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem czytelności zdjęć, artystycznym i tematycznym.
2. Wyróżnione zostaną trzy prace konkursowe w każdej kategorii. Dopuszcza się dodatkowe wyróżnienia prac.
3. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

TERMINY:
1. Zdjęcia konkursowe należy przynieść do dnia 03. 06. 2022r. (do Pani Elżbiety Konieczek s. 7 oraz do Pani Małgorzaty Jankowskiej – s. 12).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.06.2022r.

Dodatkowe informacje