Międzynarodowy projekt anglojęzyczny „Little writers”, w którym uczestniczyło dziewięcioro uczniów z naszej podstawówki otrzymał Krajową Odznakę Jakości eTwinning. Projekt miał na celu stworzenie książki online z różnymi opowiadaniami napisanymi przez uczniów, którzy pracowali w grupach międzynarodowych (Hiszpania, Turcja, Polska).

Naszą szkołę reprezentowali : Zuzanna Laube (7a), Marta Łach (7a), Michalina Urbańska (7a), Julia Wrzesińska (7a),Wiktoria Kuraczyk (7b), Beniamin Jankiewicz (7a),Franciszek Sękowski (7a),Antoni Urbański (7a) oraz Bartosz Małkiewicz (7b). 

Krajowa Odznaka eTwinning przyznawana jest nauczycielom za interesujące projekty, które osiągnęły w swoim kraju określony poziom jakości i spełniają odpowiednie kryteria takie jak:  są oryginalne pod względem tematyki, wykorzystują szereg różnorodnych metod pedagogicznych,  to uczniowie przejmują inicjatywę i komunikują się oraz  współpracują ze swoimi partnerami wykorzystując różnorodne metody, takie jak gromadzenie informacji, rozwiązywanie problemów, prowadzenie badań, porównywanie pracy. Ważną rzeczą jest integracja z programem nauczania oraz wykorzystywanie technologii komputerowej.  

Uczniom gratulujemy sukcesu a z owocem ich pracy można zapoznać się na stronach internetowych: 

 https://www.storyjumper.com/book/read/123680092/Little-writers#

https://twinspace.etwinning.net/211833/home 

Dodatkowe informacje