Ogólnopolski Konkurs "Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej" to konkurs dla uczniów od I do III klasy szkoły podstawowej. W tym roku do sesji jesiennej, która odbyła się 9.12.2021r. nasi podopieczni przystąpili po raz pierwszy. Na wyniki z niecierpliwością czekaliśmy do końca kwietnia. Zadania konkursowe w formie testu uwzględniały podział na grupy wiekowe. Były to zadania typu zamkniętego i obejmowały wiedzę z różnych edukacji. Dzięki zróżnicowaniu stopnia trudności każde chętne do udziału w konkursie dziecko mogło podjąć wyzwanie adekwatne do swoich możliwości oraz poczuć satysfakcję towarzyszącą rozwiązaniu postawionego przed nim problemu. To zawsze mobilizuje uczniów do podejmowania nowych wyzwań.

W poszczególnych kategoria wiekowych laureatami konkursu zostali:

Klasa 1

Marta Korzeniewska kl.1b

Michał Lajstet klasa kl. 1a

Tadeusz Grzegórski kl.1b

Mikołaj Chlewicki kl.1b

Michał Bajdalski 1a

Nina Bretes  kl.1b

Franciszek Komorowski kl.1b

Mateusz Madajczyk 1a

Klasa 2

Oliwier Stefański kl. 2b

Klasa 3

Dominik Salwa kl. 3a

Igor Szczerba kl. 3b

Wojciech Sobieszczyk kl. 3b

Lena Śmigielska kl. 3b

Filip Lewandowski kl. 3a

Nadia Obiała kl. 3a

Ignacy Sękowski kl.3a

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dodatkowe informacje