Uczniowie klasy V a przygotowali teatrzyk kukiełkowy na podstawie ballady A. Mickiewicza pt."Pani Twardowska", oparty na  znanej legendzie krakowskiej stanowiącej element naszej narodowej kultury. Samodzielnie wykonali sceny, zaprojektowali i sporządzili  oryginalne kukiełki, przygotowali scenografię, opracowali interpretację głosową tekstu, czasem nawet aranżację muzyczną i 20.04.2022 r. zaprezentowali się swoim kolegom podczas lekcji. Był to fascynujący czas, w którym dzieci "bawiąc" się w teatr, doznawały wielu wzruszeń i ćwiczyły swoje umiejętności aktorskie.

Dodatkowe informacje