20 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbył się Świetlicowy Konkurs Piosenki Wielkanocnej i Wiosennej. Konkurs był przeznaczony dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej. Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i nauczycieli utworów muzycznych związanych z tradycją świąt wielkanocnych oraz wiosną, poszerzenie znajomości tradycji wielkanocnych, a także stworzenie dzieciom uzdolnionym muzycznie okazji do rozwijania i zaprezentowania swoich talentów.

Komisja Konkursowa w składzie p. Amelia Kłaczyńska, p. Joanna Mędelewska i p. Agata Łopatowska podjęła decyzję o przyznaniu nagród i dyplomów. Miejsce I zajęła Gabriela Dropiewska z klasy IIb, miejsce II Zofia Kurzawa z klasy Ia , a miejsce III Izabela Chojnacka z klasy Ia. Wyróżnienia zostały przyznane Helenie Kurzawie z klasy Ia oraz Ninie Bretes z klasy Ib.

Dodatkowe informacje