27 kwietnia 2019 roku odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas III liceum. Tradycyjnie, jak co roku, za organizację tego wydarzenia odpowiedzialni byli koleżanki i koledzy z klas drugich.
Uroczystość poprzedzona została mszą św. celebrowaną przez ks. Grzegorza Grubę, Dyrektora szkoły.

Z całą pewnością najwięcej emocji towarzyszyło wszystkim abiturientom podczas otrzymywania świadectw ukończenia szkoły. W bieżącym roku liceum ukończyło 72 uczniów (czyli 100%), w tej grupie aż 15 osób uzyskało świadectwo z wyróżnieniem. Wielu otrzymało również nagrody i podziękowania za wszechstronną działalność na rzecz klasy i szkoły.

Drugoklasiści wręczyli swoim starszym koleżankom i kolegom pamiątkowe gadżety, które, mamy nadzieję, długo będą budziły serdeczne wspomnienia o szkole.

Listy gratulacyjne za wyniki w nauce swych dzieci otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów klas maturalnych. Równie liczna grupa rodziców przyjęła z rąk ks. Dyrektora podziękowania za aktywną, wieloletnią pracę dla dobra konkretnej klasy.

Mocno wierzymy w egzaminacyjne sukcesy wszystkich  abiturientów oraz ich świetlaną przyszłość. Trzymamy kciuki za wyniki matur.

Dodatkowe informacje