Organizatorem konkursu jest Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim. Koordynator konkursu: Małgorzata Jankowska, Elżbieta Konieczek.

CELE KONKURSU

 1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii wśród uczniów.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna wiosennej przyrody.
 3. Utrwalenie ciekawych miejsc i walorów przyrodniczych Aleksandrowa Kujawskiego.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie Kuj.
 2. Kategorie wiekowe: a) klasy I-II, b) klasy IV-V.

WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących "wiosnę" na terenie Aleksandrowa Kujawskiego i okolic.
 3. . Dozwolone jest użycie wszelkich urządzeń rejestrujących obraz - aparaty analogowe i cyfrowe (lustrzanki, kompakty, smartfony).
 4. Zdjęcia należy dostarczyć w wydrukowanym formacie 10x15
 5. Każdy uczestnik może zaprezentować 1 zdjęcie.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.
 7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz na wykorzystanie praw autorskich przez organizatora w celach promocyjno – reklamowych, w tym przetwarzania na dowolnych nośnikach i publikowania.
 10. Prace po prezentacji przechodzą na własność organizatora.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem czytelności zdjęć, artystycznym i tematycznym.
 2. Wyróżnione zostaną trzy prace konkursowe w każdej kategorii. Dopuszcza się dodatkowe wyróżnienia prac.
 3. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

TERMINY

 1. Zdjęcia konkursowe należy przynieść do dnia 24. 05. 2019r. (do Pani Elżbiety Konieczek s. 7 oraz do Pani Małgorzaty Jankowskiej - świetlica).
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.05.2019r.

Dodatkowe informacje