Przedstawiciele uczniów klas pierwszych LOTS wzięli udział w XVI edycji ogólnopolskiego programu Dnia Przedsiębiorczości, który w tym roku przypadł na 20 marca. Realizacja działań w ramach projektu jednodniowych wizyt w aleksandrowskich instytucjach i firmach pozwoliła uzyskać młodzieży odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki zawodu, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Akcja ta pomoże młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji, dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie z wielkim entuzjazmem podjęli się udziału w jednodniowych wizytach w : Banku BNP Paribas, Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPNMP, Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. J. Tuwima, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Przychodni Weterynaryjnej lek. wet. Darii Misiury, Aptece Puls Osiedlowa oraz na Oddziale Rehabilitacji Powiatowego Szpitala. Wszystkim firmom i instytucjom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w realizację działań w ramach programu Dzień Przedsiębiorczości.

Dodatkowe informacje