23 marca zorganizowaliśmy jak co roku dzień Otwartych Drzwi dla kandydatów do naszej szkoły oraz ich rodziców. Bardzo duże zainteresowanie tym wydarzeniem widoczne było na każdym kroku. Na korytarzach i we wszystkich salach, w jakich na co dzień odbywają się zajęcia, widać było cały szereg przedsięwzięć uczniów i nauczycieli. Ich celem było zaprezentowanie w przysłowiowej pigułce różnych aktywności, jakie podejmowane są w szkole.

            W auli odbyło się spotkanie naszych gości z ks. Dyrektorem Grzegorzem Grubą, podczas którego wszyscy zainteresowani mieli okazję usłyszeć bardzo krótki rys historyczny przybliżający dzieje Kolegium, ilustrujący jego ambicje, osiągnięcia, ale i najbliższe plany. Przypomnieć w tym miejscu należy, że stuletnia tradycja szkoły, zgodnie z tym, o czym pisaliśmy w informatorach dla kandydatów i ich rodziców, jest gwarantem nie tylko solidności Kolegium Kujawskiego, ale także ogromnego doświadczenia w wychowywaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży.

            Wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia bardzo krótkiego programu prezentującego umiejętności artystyczne naszych uczniów, po czym wszyscy kontynuowali zwiedzanie szkoły. Wśród szeregu atrakcji, jakie zaproponowaliśmy, należy wymienić różnego rodzaju warsztaty, laboratoria, quizy, konkursy, gry, wystawy. Umożliwiliśmy również zainteresowanym rodzicom spotkania ze specjalistami pracującymi w szkole.

Zajęcia adresowane były dla bardzo zróżnicowanej wiekowo grupy kandydatów, ponieważ organizujemy zarówno nabór do klasy I, IV, VI i VII szkoły podstawowej jak i do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego (tak po szkole podstawowej jak i po gimnazjum). W związku z tym każdy gość otrzymał program Drzwi Otwartych, żeby mógł dokonać wyboru interesujących go zajęć i miejsc.

Dodatkowe informacje