Było wspaniale, ponieważ impreza znalazła dużą ilość odbiorców, ponieważ do jej realizacji zaangażowała się najpiękniejsza część naszej społeczności szkolnej. Bardzo cieszą „powroty” naszych absolwentów, którzy tak chętnie odwiedzają szkołę z okazji Festiwalu Talentów ISKRA BOŻA. Projekt w całości został zrealizowany jako wyraz dobrej woli, chęci, zaangażowania – to dowód, że tak wielu ludzi „ma iskrę bożą i chce”. Dlatego możliwe było zebranie kwoty 15 tysięcy złotych, dzięki czemu będziemy mogli pomóc Basi i Adrianowi.
Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym w Festiwal Talentów ISKRA BOŻA 2019 i zapraszamy do współpracy za rok.

Dodatkowe informacje